tom_1505304207100″>

Firma Ekopron-Metal, s.r.o. již od svého založení poskytuje ucelené odpadové řešení pro své firemní zákazníky. Toto řešení může zahrnovat vše od vedení odpadové agendy, počáteční sběr odpadů vč. přistavení nádob zejména na kovové odpady, přes pravidelný transport, třídění až po jejich odstranění nebo další využití. Vše je věcí vypracování individuální nabídky pro konkrétní podmínky provozu, proto se na nás neváhejte obrátit.

Analýza situace na straně zákazníka je prvním krokem k úspěšnému vypracování návrhu odpadového řešení. Následuje po návštěvě v místě provozu zákazníka, při kterém se většinou definují veškeré požadavky ze strany zákazníka společně s možnostmi a doporučeními ze strany Ekopron-Metal, s.r.o.

Na základě dodaných informací o provozu zákazníka jsme schopni vypočítat nejen finanční úsporu při spolupráci s naší firmou, nýbrž i připravit ucelený návrh provozního řešení, který garantujeme po dobou spolupráce.

Uvědomujeme si dynamiku trhu, proto klademe velký důraz na průběžné vyhodnocování spolupráce s našimi zákazníky a neustálé zlepšování poskytovaných služeb v reakci na specifické podmínky.

Firma Ekopron-Metal, s.r.o. patří k lídrům na lokálním trhu, a to i díky dlohodobé spolupráci se stabilními koncovými zpracovateli – železárnami a hutěmi v tuzemsku i zahraničí. Díky vhodné distribuci finálního produktu mezi naše odběratele je zaručena cenová i kvalitativní stabilita odbytu pro naše zákazníky.

Ceníky pravidelně aktualizujeme a naši zákazníci tak mohou kdykoliv mít jistotu, že prodávají suroviny za nejlepší tržní ceny.

Tím, že jsme schopni nabídnout našim odběratelům velmi zajímavá množství, patříme mezi VIP obchodní partnery a tuto výhodu jsme poté schopni přenést i do cenových nabídek pro naše zákazníky.

Zkušenost, kterou naši kvalifikovaní pracovníci získali léty praxe na trhu kovů, úspěšně využíváme i při obchodování s průmyslovými kovy (měď, hliník, zinek, atd.), jejichž ceny jsou ještě více ovlivňovány burzovními vlivy na trhu komodit i měn.

Naše společnost zajišťuje likvidace vyřazených technologických celků (kotelny, výrobní linky…) i těžkých strojů (zemní stroje, těžká technika…) přímo v terénu.

Pracovníci našeho výjezdového týmu mají bohaté zkušenosti s likvidacemi hal, drážních svršků, konstrukcí, důlní i zemědělské techniky.

Pro likvidace strojů v místě používáme různé technologie dělení materiálu podle situace. Nejběžněší a také nejuniverzálnější způsob je použití kyslíkových hořáků, kterými lze rozřezat většinu konstrukcí.

Společnost Ekopron Metal disponuje vlastními kontejnery, které na požádání a po předchozí domluvě přistavíme k zákazníkovi. Ty následně přepravíme vlastními vozidly. Minimální hmotnost železných odpadů pro přistavení kontejneru je 6 t. Odvoz barevných kovů dohodneme individuelně.

Zpracujeme pro Vás veškerou dokumentaci, kterou musíte vést dle zákona. Při partnerství s námi nebudete mít při kontrolách problémy…

Naše firma spolupracuje se zákazníky z mnoha různorodých odvětví, proto víme, že neexistuje žádný univerzální postup odpadového řešení. K našim zákazníkům přistupujeme individuálně a snažíme se po vyhodnocení lokálních podmínek poskytnout nejvhodnější řešení, které bude splňovat zákazníkova dlouhodobá očekávání, a to jak v po stránce provozní, tak ekonomické.

Naši kvalifikovaní pracovníci optimalizují jednotlivé procesy tak, aby nedošlo u klienta k ovlivnění jeho stávajících provozních rutin. Toto vše jsme schopni docílit vhodným nastavením a návazností postupů ze strany Ekopron-Metal, s.r.o.

Společnost Ekopron Metal disponuje vlastními technikou a to jak přepravní, tak i strojním vybavením na zpracování odpadu.

 • Kontejnerové nákladní soupravy s hydraulickou rukou i bez hydraulické ruky (celkem 12 aut)
 • vlastní tahače návěsů vč. těžkotonážního podvalu i vanového návěsu (2 tahače)
 • Strojní vybavení

  • Nakladače Terrex Fuch (mj. 340, 350),
  • Senneboggen (mj. 821, 830),
  • Terrex Atlas (mj. 200, 374),
  • strojní nůžky (mj. Žďas, SCS, Bonfiglioli, Louritex).

ZÍSKEJTE ZDARMA KONZULTACI NAD VAŠÍM ODPADÁŘSKÝM ŘEŠENÍM
získat konzultaci