[/vc_tta_section]

BAREVNÉ KOVY

Pokud máte barevné kovy, které již nebudete využívat, přivezte je k nám. Rádi je od vás vykoupíme dle našeho aktuálního ceníku. Barevné kovy vykupujeme v našich provozovnách stejně jako železo. Od drobných dodavatelů přijímáme níže uvedené typy odpadu. 

Při našem výkupu šrotu je samozřejmostí

  • Přesné zvážení na digitálních vahách s přesností na 0,1 kg.
  • Výkup za nejaktuálnější ceny dle LME.

VYKUPOVANÉ BAREVNÉ KOVYPřehled vykupovaných barevných kovů na našich sběrnách

Měď
Cu plech nový
Cu mix, opal, pokovená, plech, kus, oxidovaný drát
Cu kabely (bez koncovek), autokabeláž, datové kabely
Cu kabely s menším množtvím AL (např. stínění u datových kabelů)
Mosaz
Mosaz promíchaná do 2%Fe (kus,baterie,pokovená,plechy)
Mosazné třísky bez Fe
Mosazné třísky do 2% Fe
Zinek
Zn plech
Zn kus
Zn kus do 5% Fe
Bronz
Bronz nemagnetická; magnetická
Bronzové třísky bez Fe (nemagnetické)
Bronzové třísky do 2% Fe (nemagnetické)
Hliník
Al – Cu chladiče
Al drát elektrovodný
kovolisty
Al profil
Al kus do 2% Fe
Olovo, autobaterie a cín
Pb kusové, mašle
Pb autozávaží a tiskařské
Sn a Sn slitiny
Autobaterie

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Vyhodnocujeme, svážíme, materiálově využíváme a odstraňujeme nebezpečný odpad. Transport odpadu zajišťujeme moderní a bezpečnou technikou odpovídající nejvyšším evropským standardům. Služby spojené s odstraňováním nebezpečného odpadu jsou součástí komplexního odpadového hospodářství poskytovaného městům a obcím nebo jednotlivě drobným živnostníkům a komerčním subjektům.

VÝKUP BATERIÍ

Neopomenutelnou činností naší společnosti je sběr a výkup vyřazených autobaterií a zajištění jejich dalšího zpracování.
Doneste ji k nám! Tato pracoviště jsou dle § 14 odst. 1) zákona o odpadech oprávněnou osobou k převzetí všech druhů vyřazených autobaterií. Platná legislativa řadí autobaterie mezi nebezpečné odpady, což podléhá přísným výkupním a shromažďovacím podmínkám. Naše provozy tyto podmínky plně splňují, a tudíž je zajištěno, že vyřazená autobaterie nebude představovat riziko pro životní prostředí.

Vaše autobaterie vykoupíme za atraktivní ceny, které Vám ochotně sdělí kontaktní pracovníci.

Cestou k nám můžete vždy jenom získat.

  • odevzdáním autobaterie k dalšímu zpracování uděláte pozitivní krok k ochraně společného životního prostředí
  • autobaterii vykoupíme včetně jejich náplní (kyselina, gel,…)
  • s autobaterií můžete dovézt i jiný sběr
  • cesta k nám se vždycky vyplatí

Autoopravnám, servisům i soukromým osobám poskytujeme možnost výkupu autokatalyzátorů. Spolupracujeme s koncovým zpracovatelem, německou firmou REMETALL Deutschland AG, přes výhradní české zastoupení ReMetall Česká republika s.r.o.

Firma ReMetall AG disponuje nejmodernější tavírnou, vybavenou elektrickou obloukovou pecí, která umožňuje tavit monolity z drahých kovů při 1500 ° C. Při těchto teplotách zkapalňuje keramická nosná látka, což umožňuje nejefektivnější extrakci kovového obsahu.

Díky mnohaletým zkušenostem měření a laboratorních analýz vytvořila firma ReMetall obsáhlý unikátní katalog katalyzátorů na jehož základě každý dodaný katalyzátor přesně identifikujeme a naceníme Vám jej na našich provozovnách dle aktuálních cen!

Již žádné vyřezávání, drcení, mletí a nebo přeprodávání nadbytečným prostředníkům, to vše je spojeno se zbytečnými náklady navíc, díky kterým nedostanete tolik jako u nás!

 

LIKVIDACE STAVEB

Samozřejmostí je naše činnost v oblasti likvidace objektů obsahujících kovové části. Při spolupráci se specializovanou společností zajistíme likvidaci a odvoz stavebních kovových odpadů. Dokážeme zlikvidovat malé objekty či celé průmyslové areály.

Prodej bazarového zboží

V rámci našich aktivit nabízíme možnost odkupu HUTNÍHO MATERIÁLU. Na těchto stránkách bude průběžně aktualizována tato nabídka vč. fotek. Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny u popisu, v opačném případě budou stanovovány dle dohody.

Kopletní nabídka bazarového zboží

přejít do sekce bazar

[/vc_column]
[/vc_tta_section]

CENA VÝKUPU

Firma Ekopron-Metal, s.r.o. patří k lídrům na lokálním trhu, a to i díky dlouhodobé spolupráci se stabilními koncovými zpracovateli – železárnami a hutěmi v tuzemsku i zahraničí. Díky vhodné distribuci finálního produktu mezi naše odběratele je zaručena cenová i kvalitativní stabilita odbytu pro naše zákazníky.

Ceníky pravidelně aktualizujeme a naši zákazníci tak mají kdykoliv jistotu, že mohou prodávat suroviny za nejlepší tržní ceny.

Tím, že jsme schopni nabídnout našim odběratelům velmi zajímavá množství, patříme mezi VIP obchodní partnery a tuto výhodu jsme poté schopni přenést i do cenových nabídek pro naše zákazníky.

Zkušenost, kterou naši kvalifikovaní pracovníci získali léty praxe na trhu kovů, úspěšně využíváme i při obchodování s průmyslovými kovy (měď, hliník, zinek, atd.), jejichž ceny jsou ještě více ovlivňovány burzovními vlivy na trhu komodit i měn.

LIKVIDACE VELKÝCH STROJŮ

Naše společnost zajišťuje likvidace vyřazených technologických celků (kotelny, výrobní linky…) stejně jako těžkých strojů (zemní stroje, těžká technika…) přímo v terénu.

Pracovníci našeho výjezdového týmu mají bohaté zkušenosti s likvidacemi hal, drážních svršků, průmyslových technologií, důlní i zemědělské techniky.

Pro likvidace strojů v místě používáme různé technologie dělení materiálu podle situace. Nejběžnější a také nejuniverzálnější způsob je použití kyslíkových hořáků, kterými lze rozřezat většinu konstrukcí.

LIKVIDACE STAVEB

Samozřejmostí je naše činnost v oblasti likvidace objektů obsahujících kovové části. Při spolupráci se specializovanou společností zajistíme kompletní servis včetně odvozu odpadů a sutí. Dokážeme zlikvidovat malé objekty či celé průmyslové areály.

[/vc_column]
[vc_cta 0=“add_but